Gure lan aldarrikapenak

Eta negoziatzen dugunean zeintzu dira gure oinarriak? Gutxieneko aldarrikapen batzuk baditugu. Aldarrikapen horiek gatazka guztietara eramaten ditugu. Esate baterako: Soldata igoera linealak nahi ditugu, soldata baxuenei onura ekar diezaieten; igoerak, oinarrizko soldataren gainean egin daitezen nahi dugu eta ez osagarrien gainean; Ez dugu ordu estrarik zein somarik egiten; gure lanpostuetatik urruntzen gaituzten lan sistema berrien kontra gaude: balio aniztasunaren kontra, eta funtzio eta geografia mugikortasunaren kontra ere bai; enpresetara lotzen gaituzten kateen apurketaren alde gaude, lan-orduak murriztuz, oporrak eta aisialdia gehituz, eta erretiroa 55 urtetara aurreratuz; sindikatuak langileek produzitzen dutena kontrola dezan saiatzen gara, horrela, sindikatuaren bermea ukatuko diogu, bai produktu kaltegarriari zein kalitate gutxikoari; langileek, langileen asanbladak eta sail sindikalak negoziaketa eskubidea izan dezaten bultzatzen dugu; benetako askatasun sindikala nahi dugu; sindikatuek diru-laguntzarik izan ez dezaten, eta enpresa barruan sindikalgintza inolako eragozpen eta mugarik gabe egin dadin eskatzen dugu…ugu…