Opinión

Estamos acabando el año y medios de comunicación, gobiernos e instituciones nos ofrecen su análisis sbre lo que ha supuesto el 2018. Nosotras no vamos a ser menos y en este espacio os ofrecemos el nuestro. 8 datos. 100 trabajadores y trabajadoras muertas, 33 por amianto. Desde 2014 la cifra no ha dejado de crecer, igual que los beneficios empresariales. Nos pagan por trabajar, no por morir trabajando o sufriendo lo indecible. Es una cifra que debería escandalizar a cualquiera, pero los medios no la van a llevar a los titulares. La vida de la clase trabajadora no vale nada…
Okrestra Euskal Lehiakortasun Institutuak, Deusto Fundazioari lotuta dagoena, Euskal Autonomia erkidegoko 2018ko lehiakortasun txostena atera du. 50 adierazle baino gehiago aztertzen ditu, erreferentziazko beste eskualdeekin alderatuz. Txostena 2011z geroztik argitaratzen da eta lau maila zehazten ditu: pertsonen ongizateari loturikoak, lurralde lehiakortasunaren azken emaitzak deiturikoak; bitarteko emaitzen adierazleak, aurreko emaitzak lortzeko garrantzitsuak direnak; lehiakortasuna baldintzatzen dutenak eta bukatzeko, oinarriak edo lurraldearen ezaugarriak. Enplegua eta langabezia Txostenak langabezia tasa murriztu dela baieztatu du, baina Europako eta erreferentziako eskualdeetako batezbestekoa baino handiagoa dela adieraziz: Espainiar Estatuko estatistiken aldean datuak beti hobeak izan dira; aldiz, Europako sailkapenean kokapen kaskarragoan dago. Gazteen langabeziaren aldea handia…
Urteak daramatzate pentsionista eta alargunek euren bizi-baldintzen aurkako eraso larriak jasaten. Azken hilabeteotako mobilizazioak azaleratu dutenez, usteltze progresiboa garatu da azken urteetan, Gizarte-Segurantzaren etorkizuna bera ere kolokan jarriz. Pentsio sistema publikoa etengabeko murrizketen bidez ahultzen dute, iraunkor eta bideragarria ez delaren mantra erabiliz. Pentsio pribatuak bultzatzeko helburuarekin, aitzakia demografikoa erabiltzen dute agintariek, zahartzen doan gizarte honetan beldurraren egoera hedatuz. Zein da arazoaren jatorria, soilik demografikoa edo lan baldintzak kaskartzearen ondorio zuzena da? Eta, kaskartze horrek ez al du zerikusirik ume jaio berrien eskasiarekin? Kotizaziopeko pentsioen finantzaketa, kotizazioen menpe geratu zen 1995ean. Ez kontributiboak Gobernuaren aurrekontu orokorretatik ordaintzen dira, ordea. Biztanleriaren…
Agintariek estatistika zerbitzuek eskaintzen dituzten datuak era baikorrean irakurri dituzte. Bai langabezia, bi digituetako zenbakia atzean utzi baitu, baita hazkunde ekonomikoa, nahiz eta joera beherakorra den. Nire lanbideko hainbat kideren analisia antzekoa da, krisia atzean utzi dugula, kontratazioa gora egin duela, enplegua arin lor daitekeela. Baina, nire iritziz, krisiak gizartean egin duen haustura oso handia eta larria da. Gizartearen zati hazkor bat oinarrizko eskubide sozialik gabe geratzen ari da, azken hamar urteetan pairatutako Errezesio Handia dela eta. Enplegua eta familia bateragarri egiteko politiken artean, lan jardunaldi murriztapena dago; baina lan merkatuan emandako aldaketak direla eta, egia esan, langile askok ez…
El modelo de relaciones laborales vigente ha vivido un giro hacia la negociación de centro de trabajo en los últimos años, en gran parte como consecuencia de las últimas reformas laborales en el estado español. La posibilidad que la negociación colectiva de centro de trabajo altere a la baja las condiciones laborales de los convenios sectoriales ha provocado dos grandes cambios en las relaciones actuales. De una parte la negociación sectorial basada en cuotas de representatividad sabe que no puede aspirar a grandes pactos con las distintas patronales, ya que las empresas pueden alterar el resultado de esta negociación con…
La patronal del metal de Bizkaia, FVEM, ha presentado los resul-tados del ejercicio 2017 y las previsiones del sector para 2018. Ha resumido un 2017 como "espectacular", ya que ha cerrado el año con un crecimiento del 4,5%, por encima de la media de Euskadi, ya que el índice de producción industrial se ha situado en un 2,8%. También ha aumentado el número de personas ocupadas del sector (3.000 personas), y la FVEM mantiene las buenas expectativas para este año. Según los informes macroeconómicos el crecimiento va a continuar, y así lo reflejan las expectativas de los empresarios. El último…