2020ko Lanbide arteko Gutxieneko Soldata

 • LGS 2020 edo Lanbide arteko Gutxieneko Soldata 2020ko urtarrilaren 30ean adostu zen, ofizialki, hilean 950 €-tan, soilik Errege Dekretua argitaratzea falta da
 • Igoera hau "bizitzaren kostuari aurre egiteko ez da nahikoa," esan du CNTk

LGSa 950 euro gordinera igo da, urtarrilaren amaieran iragarri zen bezala. Horregatik, sindikatutik eskema bat egin da eragindako langileek beren egoera berria zein den argiago izan dezaten. Zalantzarik izanez gero, sindikatutik pasa zaitez.

 • 2020. urterako, lanbide arteko gutxieneko soldata -LGS- egunean 31,66 eurokoa izango da, edo hilean 950 eurokoa (14 ordainsari), soldataren egunean edo hilabetean finkatuta dagoen arabera, eta egindako lanaldiaren proportzioan kalkulatu behar da. Soldataren ordainketa 12 hilabetetan egingo balitz, 1.108,33 euro izango litzateke hilean.
 • LGSren urteko zenbaketa ezin izango da 13.300 eurotik beherakoa izan.
 • Aldi baterako eta sasoikako langileek, 120 egun baino gutxiagoko zerbitzuak ematen badituzte enpresa berean, lanaldi bakoitzeko 44,99 euroko gutxieneko soldata izango dute.
 • Eta kanpo-erregimenean orduka lan egiten duten etxeko langileen kasuan, LGS 7,43 eurokoa izango da lan egindako ordu efektibo bakoitzeko.
 • Zenbateko horiek ez dira aplikatuko LGS estatuaren menpe ez dauden arauetan (autonomikoak eta tokikoak) gizarte-laguntzak emateko erreferentzia gisa eta harreman pribatuetan erabiltzen denean. Kasu horietan, LGSren erreferentziak balio desberdina izango du, arau hori sartzen den unearen arabera:
  • 2017ko urtarrilaren 1ean indarrean dauden autonomia- eta toki-legeen kasuan: erreferentziazko zenbatekoa hilean 655,20 eurokoa izango da.
  • 2017ko urtarrilaren 1aren ondoren indarrean sartu ziren edo egin ziren eta oraindik indarrean dauden estatuz kanpoko arau eta kontratu pribatuetarako: 707,70 euro.
  • Eta indarrean sartu zirenentzat edo 2018ko urtarrilaren 1aren ondoren egin zirenentzat: 735,9 euro.
 • LGSaren igoera automatikoa denez, urteko soldata LGSa baino txikiagoa jasotzen duten langile guztiek beren nomina igoko dute, eta ez da itxaron beharko hitzarmen kolektiboan soldata-taula berri bat argitaratu arte.
 • Igoerak langile guztiei eragiten die, nahiz eta kasu batzuetan soldataren zenbatekoa ez den igotzen, ezarritako LGSa baino handiagoa izateagatik, langile guztiek zeharka jasotzen dituzte nominako kontzeptu guztiak, zenbateko horren arabera kalkulatzen direnak (adibidez, babestutako soldataren zenbatekoa, enbargatu ezin dena).
 • Gauzazko ordainsariak: Errege Dekretuaren 1. artikuluan ezartzen denez, gutxieneko soldata dirutan ordaintzeari dagokio soilik. Beraz, gauzazko soldata zenbaketa horretatik kanpo geratzen da, eta ezin du ekarri zenbateko hori murriztea.
 • Aipatutako soldata-osagarriei dagokienez (adibidez, gaueko lanaren plusa), Le 26.3 artikuluak ezartzen duenez, hitzarmen kolektiboetan eta lan-kontratuetan ezarritakoaren arabera gehituko zaizkio LGSari. Ezin dira konpentsatu, ezta xurgatu ere.
 • LGSren igoerak 2020ko urtarrilaren 1era arteko atzeraeraginezko ondorioak izango ditu.

 • Otsaila 3, 2020

Agenda

Ez dago ekitaldirik

Irakurriena